lipiec 2017

podatek od spadków

Właściwość urzędów skarbowych w sprawach podatku od spadku

Po ustaleniu prawa do spadku, czy to w drodze aktu poświadczenia dziedziczenia, czy to poprzez sądowe stwierdzenie nabycia spadku, z reguły koniecznym jest uregulowanie kwestii podatku od spadków. W zależności od konkretnej sytuacji, należy bądź złożyć we właściwym urzędzie skarbowym stosowną deklarację lub zgłoszenie nabycia spadku. Istotnym jest, by powyższe trafiło...

Continue reading...
odrzucenie spadku

Czy odrzucenie spadku z długami jest konieczne?

Nabycie spadku Śmierć osoby powoduje otwarcie spadku, który staje się przedmiotem dziedziczenia przez spadkobierców. Nabycie spadku może się łączyć z nabyciem aktywów, ale może również skutkować nabyciem pasywów tj. długów. Przejęcie długów po spadkodawcy nie jest jednak sytuacją bez wyjścia, która miałaby doprowadzić spadkobiercę na skraj bankructwa. Najskuteczniejszym działaniem w takiej...

Continue reading...