listopad 2018

Ubezwłasnowolnienie a testament

UBEZWŁASNOWOLNIENIE  A  TESTAMENT   Kwestia rozrządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci prędzej czy później może znaleźć się w kręgu zainteresowań każdego z nas.  Już teraz warto wiedzieć, iż taką możliwość osobom fizycznym daje testament. Nie mniej jednak, czy każda osoba fizyczna posiada możliwość sporządzenia testamentu, który wywoła skutki prawne po jej...

Continue reading...