Iwona Lewińska

Ubezwłasnowolnienie a testament

UBEZWŁASNOWOLNIENIE  A  TESTAMENT   Kwestia rozrządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci prędzej czy później może znaleźć się w kręgu zainteresowań każdego z nas.  Już teraz warto wiedzieć, iż taką możliwość osobom fizycznym daje testament. Nie mniej jednak, czy każda osoba fizyczna posiada możliwość sporządzenia testamentu, który wywoła skutki prawne po jej...

Continue reading...
odrzucenie spadku

Czy odrzucenie spadku z długami jest konieczne?

Nabycie spadku Śmierć osoby powoduje otwarcie spadku, który staje się przedmiotem dziedziczenia przez spadkobierców. Nabycie spadku może się łączyć z nabyciem aktywów, ale może również skutkować nabyciem pasywów tj. długów. Przejęcie długów po spadkodawcy nie jest jednak sytuacją bez wyjścia, która miałaby doprowadzić spadkobiercę na skraj bankructwa. Najskuteczniejszym działaniem w takiej...

Continue reading...
wydziedziczenie alkoholika

Wydziedziczenie syna alkoholika

Wydziedziczenie oznacza pozbawienie prawa do zachowku. Co do zasady, mieści to w sobie również wyłączenie od dziedziczenia ustawowego. Jeżeli spadkodawca w swoim testamencie dokona jedynie wydziedziczenia, to czynność będzie miała skutek testamentu negatywnego. Zachowek stanowi formę ochrony rodziny po śmierci spadkodawcy, jego przyznanie ma więc wydźwięk moralny. Niestosownym wydaje się przyznanie...

Continue reading...