Testamenty

Ubezwłasnowolnienie a testament

UBEZWŁASNOWOLNIENIE  A  TESTAMENT   Kwestia rozrządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci prędzej czy później może znaleźć się w kręgu zainteresowań każdego z nas.  Już teraz warto wiedzieć, iż taką możliwość osobom fizycznym daje testament. Nie mniej jednak, czy każda osoba fizyczna posiada możliwość sporządzenia testamentu, który wywoła skutki prawne po jej...

Continue reading...
Testament własnoręczny

Testament własnoręczny

By uregulować kwestie spraw majątkowych na wypadek swej śmierci, należy sporządzić stosowny testament. Materię tą, reguluje ustawa kodeks cywilny. Wbrew obiegowym opiniom, by sporządzić ważny i skuteczny testament, nie musimy udawać się do notariusza, lub swą ostatnią wolę ogłaszać publicznie w obecności świadków. Jak bowiem stanowi art. 949 kodeksu cywilnego, „Spadkodawca...

Continue reading...