Jak uregulować prawa do spadku?

By móc legalnie rozporządzać majątkiem wchodzącym w skład spadku, w pierwszej kolejności koniecznym jest „urzędowe” ustalenie kręgu spadkobierców.

Co do zasady na tym etapie postępowania, nie istotnym jest co wchodzi w skład masy spadkowej. Wyjątek stanowi gospodarstwo rolne, które w pewnych sytuacjach dziedziczyć mogą jedynie uprawnione osoby.

Uzyskanie „urzędowego ustalenia spadkobierców” może nastąpić poprzez:

a) wszczęcie sądowej sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, lub

b) sporządzenie u notariusza poświadczonego aktu dziedziczenia.

Należy pamiętać, że u notariusza muszą zgłosić się wszyscy spadkobiercy ustawowi, należy okazać oryginały aktów urodzeń, małżeństw i zgonu spadkodawcy, oraz ewentualny testament. Przed notariuszem nie można jednak sporządzić poświadczonego aktu dziedziczenia, jeżeli podstawą dziedziczenia ma być tzw. testament szczególny. Ten sposób załatwienia sprawy spadkowej może zatem okazać się niemożliwy m.in. gdy któryś ze spadkobierców odmawia partycypacji w czynności, lub jest nieznany z miejsca pobytu.