testament własnoręczny

Testament własnoręczny

Testament własnoręczny

By uregulować kwestie spraw majątkowych na wypadek swej śmierci, należy sporządzić stosowny testament. Materię tą, reguluje ustawa kodeks cywilny. Wbrew obiegowym opiniom, by sporządzić ważny i skuteczny testament, nie musimy udawać się do notariusza, lub swą ostatnią wolę ogłaszać publicznie w obecności świadków. Jak bowiem stanowi art. 949 kodeksu cywilnego, „Spadkodawca...

Continue reading...