właściwość urzędów skarbowych

podatek od spadków

Właściwość urzędów skarbowych w sprawach podatku od spadku

Po ustaleniu prawa do spadku, czy to w drodze aktu poświadczenia dziedziczenia, czy to poprzez sądowe stwierdzenie nabycia spadku, z reguły koniecznym jest uregulowanie kwestii podatku od spadków. W zależności od konkretnej sytuacji, należy bądź złożyć we właściwym urzędzie skarbowym stosowną deklarację lub zgłoszenie nabycia spadku. Istotnym jest, by powyższe trafiło...

Continue reading...