stwierdzenie nabycia spadku

stwierdzenie nabycia spadku

Jak uregulować prawa do spadku?

By móc legalnie rozporządzać majątkiem wchodzącym w skład spadku, w pierwszej kolejności koniecznym jest „urzędowe” ustalenie kręgu spadkobierców. Co do zasady na tym etapie postępowania, nie istotnym jest co wchodzi w skład masy spadkowej. Wyjątek stanowi gospodarstwo rolne, które w pewnych sytuacjach dziedziczyć mogą jedynie uprawnione osoby. Uzyskanie „urzędowego ustalenia spadkobierców”...

Continue reading...